Helsingborg vill visa vägen framåt

Målet är nollutsläpp av växthusgaser

Klimatförändringarna har redan orsakat höjda havsnivåer, ändrad nederbörd och fler extrema väderfenomen på jorden. För att på sikt undvika de mest katastrofala klimateffekterna för planeten, måste vi minska utsläppen av växthusgaser snabbt och mycket. FN:s klimatpanel IPCC, har konstaterat att det betyder att vi måste halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Först då kan uppvärmningen av jorden dämpas till en medeltemperatur under två grader. Sverige har antagit utmaningen och skrivit under Parisavtalet. I Helsingborg har vi vårt lokala Parisavtal, Klimatavtal i Helsingborg.

En ambitiös klimat- och energiplan

Helsingborgs stad har en ambitiös klimat- och energiplan som säger att nettoutsläppen av växthusgaser i Helsingborg ska vara noll år 2030. Det betyder att utsläppen av växthusgaser från aktiviteter och verksamheter inom kommunens geografiska område ska motsvara noll senast år 2030. Att inte ha några utsläpp alls är väldigt svårt. Men genom att samla in och lagra koldioxid i marken eller genom att plantera träd, kan Helsingborg kompensera för de få utsläpp som alltid kommer att finnas och nå nollnivån. Läs mer om stadens klimat- och energiplan på helsingborg.se
I Climate view kan du få en översikt över planerad omställning och kvarvarande utsläpp i Helsingborg. Där kan du även läsa mer om stadens åtaganden enligt klimat- och energiplanen.

En av EU:s klimatsmarta städer

Helsingborgs stad har som en av 100 europeiska städer utsetts att ingå i EU:s satsning Climate-Neutral and Smart Cities. Missionen Climate-Neutral and Smart Cities har två mål. Dels att på EU-nivå leverera 100 klimatneutrala och smarta städer till år 2030, dels att fungera som experiment och innovationshubb i syfte att stödja Europas omvandling till en grönare, hälsosammare, mer inkluderande och motståndskraftigare kontinent till år 2050.
– Jag är stolt över att vi har tagit det här steget och att vi nu har valts ut att ingå i EU-missionen. Vi ligger i framkant på det här området och nu får vi ytterligare möjligheter och resurser för att kunna ta oss ännu längre, säger Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborgs stad.

Staden är även en av 23 städer i Sverige som tillsammans med Viable Cities och fyra myndigheter kraftsamlar för klimatneutrala och hållbara städer. Men det finns mycket som Helsingborgs stad kan göra mer som kommun och om vi ska nå målet i klimat- och energiplanen så måste vi alla samarbeta. Klimatavtal i Helsingborg är en del av det samarbetet.