Åtgärdsförslag

Det finns mycket ni kan göra för att minska ert företags utsläpp och bidra till ett stabilare klimat. Transporter, uppvärmning, el, och mat-, produkt- och materialval spelar stor roll för ert företags klimatpåverkan.

Tänk på att det viktigaste är att utgå från er verksamhet och förutsättningar. Vill ni veta var ni gör mest nytta är det absolut bäst att börja med att beräkna era utsläpp och hitta utsläppskällor. Först då kan ni veta vilka förändringar som ger störst effekt för ert företag.

Ta gärna hjälp av Klimatavtal i Helsingborg för att utforma åtaganden. Vi kan ge er stöd i hur ni tar fram åtaganden som passar bäst för er verksamhet.

Förslag på åtgärder som vanligtvis ger stor effekt

På arbetsplatsen

 • Öka effektiviteten i användning av energi och råvaror
 • Öka andelen material från återanvändning och återvunna råvaror
 • Välj förnybara råvaror till er produktion
 • Se över produktionen – designa för reparation, återvinning och ökad livslängd
 • Minska avfallsmängd och öka andel avfall som går till återanvändning och materialåtervinning
 • Använd cirkulära lösningar
 • Minska matsvinnet och sortera matavfallet som blir till biogas och biogödsel
 • Servera vegetarisk fika och mat. Gärna ekologiskt och närproducerat.

El och energi

 • Välja förnybar energi för uppvärmning av era fastigheter
 • Välj förnybar el och energi till era verksamheter
 • Jobba systematiskt för att minska energianvändningen
 • Installera solceller om möjligt.

Transporter

 • Välj eller byt till fordon som körs på fossilfria bränsle (biogas, el, vätgas)
 • Ruttoptimera era transporter för att minska körsträckan
 • Minska tjänsteresor med flyg och bil
 • Underlätta för distansarbete och öka användning av digitala möten
 • Välj cykel och fossilfria kollektiva färdmedel när ni reser i tjänsten
 • Utbilda medarbetare i effektiv körteknik.