Kartlägg och beräkna

Att kartlägga och beräkna era utsläpp är grundläggande för att veta hur ert företag på bästa sätt ska kunna minska er klimatpåverkan. Med specifika siffror på utsläppen kan ni se över vad företaget kan göra och ta fram åtgärder som ger stor klimateffekt.

Vissa beräkningar kan ni ofta göra själva för att få en uppskattning över era direkta utsläpp från exempelvis produktion, fordonsflottan, utsläpp från den köpta energin samt utsläpp från era tjänsteresor. För att få en mer komplett bild av utsläppen från hela er värdekedja där även de indirekta utsläppen ingår, så som utsläpp från köpta varor och tjänster och utsläpp från användning av sålda produkter, använder sig många av en konsult.

Beräkningsverktyg

Till hjälp för beräkning finns flera digitala verktyg att använda. Innan ni börjar se till att ha tagit fram siffror på:

✔ Hur mycket el ni använder till er verksamhet och om elen kommer från förnybara eller fossila källor (kWh).

✔ Hur mycket energi ni använder för er uppvärmning och om energ in kommer från förnybara eller fossila källor (liter/m3)

✔ Hur mycket drivmedel ni tankar (liter/m3)

✔ Hur långt ni reser med flyg, tåg, buss, etcetera (km).

✔ Inköp av papper, elektronik (kg), måltider (antal), dryck (liter/koppar)

Där finns många beräkningsverktyg, men nedan hittar ni tre. Carbon Footprint och ZeroMission är relativt enkla, medan Greenhouse Gas Protocol är mer avancerad och ger en mer komplett bild av utsläppen från hela värdekedjan.