Klimatsmart företagande

Genom att arbeta utifrån tydliga steg kan det bli tydligare och enklare att arbeta med ert hållbarhetsarbete och få in det som en naturlig del i arbetsvardagen.

1. Hitta utsläppskällorna

Att kartlägga och beräkna era utsläpp är grundläggande för att veta hur ert företag på bästa sätt ska kunna minska er klimatpåverkan. Med siffror på utsläppen kan ni se över vad ni kan göra åt dem och med koll på var era utsläppskällor finns, kan ni ta fram åtgärder som ger stor effekt. Där finns kostnader att spara genom att effektivisera.

2. Prioritera åtgärder

Med siffror på utsläppskällorna kan ni lätt se vad som behöver åtgärdas. Prioritera åtgärder som ger stora utsläppsminskningar och stora kostnadsbesparingar. Ställ er frågan vad som ger bra klimateffekt samtidigt som det kan innebära stora kostnadsbesparingar.

Vissa åtgärder kan inte göras här och nu utan kräver mer långsiktiga planer. Glöm inte bort dem, men ta tag i de lågt hängande frukterna först.

3. Ta fram en åtgärdsplan

Nu är det dags att ta fram handlingsplaner. Är det er fordonspark som är den största utsläppskällan, är det kanske dags att köpa in miljöbilar eller vara med i en bilpool. Är det el- och värmeförbrukningen kan ni titta över om det går att beställa el från förnybara källor eller klimatneutral fjärrvärme. Är tjänsteresorna största boven kan det vara värt att satsa på en videokonferensanläggning. Att minska er klimatpåverkan kan innebära utgifter. Här är det viktigt att presentera argument för att åtgärden ska få genomslag.

Vissa åtgärder är enkla. Andra kräver mer tid, investeringar och långsiktiga planer. Med tydliga mål och en handlingsplan för klimatarbetet får ni en översikt för när och hur det är möjligt att göra vilka åtgärder. Planera även in hur ni kan göra affär av insatserna.

4. Redovisa och följ upp

Klimatarbetet och åtgärderna måste följas upp. Ha som mål att på årsbasis mäta vilken klimateffekt åtgärderna har haft, men också vilka besparing ni gjort. Eftersom företagets utsläpp kan öka på grund av exempelvis en höjd produktionstakt eller fler anställda är det viktigt att ta fram nyckeltal som går att jämföra från år till år.

Följ även upp kostnadsbesparingar, och tänk på att vissa satsningar lönar sig på sikt. Att mäta hur klimatarbetet har tagits emot av era kunder eller medarbetarna kan också vara intressant.

5. Kommunicera

Berätta om ert klimatarbete och era minskade utsläpp både internt och externt, så att kunder och medarbetare förstår nyttan av era insatser. Det kan bidra till både stärkt varumärke och ökad lönsamhet. Tänk på att kommunicera de konkreta åtgärder som görs och varför. Att berätta om ert hållbarhetsarbete för medarbetare är viktigt för att skapa engagemang och förståelse.

Ta även med klimatarbetet som helhet, de beräkningar och åtgärder som görs, i hållbarhetsredovisningen. Den externa kommunikationen ska vara riktad till företagets viktigaste målgrupper som leverantörer och kunder. Den ska bidra till stärkta affärer och ett starkare varumärke.