Varför arbeta med hållbarhet?

Hållbarhet är en källa till möjligheter, innovation och ger konkurrensfördelar. Utöver det handlar det om ett företags förmåga att hantera nuvarande och kommande risker vilket inte bara påverkar den framtida förmågan att generera vinst till sina aktieägare men också påverkar värderingen av bolaget. Hållbarhet är ekonomiskt, socialt och miljömässigt arbete som kräver långsiktighet.

Bli en attraktiv arbetsgivare och få lojala kunder

Undersökning från Hagainitiativet visar att en överväldigande majoritet av svenska företag anser att klimatarbetet ger lojalare kunder, ökad innovationskraft och fördelar när det handlar om att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. Genom att arbeta hållbart behåller ni er attraktionskraft hos både kund och medarbetare.

Använd resurserna smartare

Sänker ni exempelvis energiförbrukningen, minskar spillet, förpackningsmaterialet, bränslebehovet och minskar transporterna så sparar ni både pengar och på miljö.

Genom att titta på ert företags erbjudande/produkt utifrån ett livscykelperspektiv och se allt som resurser, kan ni använda färre resurser eller använda dem klokare.

Dyrt att inte ha klimatet med

World Economic Forum har flera år i rad fastställt att klimatkrisen är det största hotet mot den globala ekonomin. De kvarvarande resurserna som är kopplade till klimatpåverkan är starkt övervärderade på världens börser, men samtidigt bör resurserna bevaras intakta. Räkna med högre kostnader att producera och tillverka i takt med att resurserna sinar, samtidigt som vi blir fler på vår planet.

Fler lagar och krav

Det är högst troligt att lagkrav kommer att bli strängare. Kommande EU-direktiv, åtstramade lagar som berör fler företag är bara att förvänta sig. Kunder ställer även de större och större krav på sina leverantörer och deras hållbarhetsarbete.

Kan ni inte redovisa att och hur ert företag arbetar med hållbarhet finns det risk att ni väljs bort.

Var börjar ni som företag?

Klicka på bilden för att ladda ner checklistan

Det är inte alltid så lätt att veta var och hur man ska börja med sitt klimatarbete. Ibland kan det kännas jobbigt, stort och tidskrävande.

1. Tänk på att utgå från er verksamhet och era förutsättningar, börja med små steg – ni kommer kunna förändra och förbättra.

2. Våga börja arbeta med hållbarhet fast ni inte är experter, ta hjälp och samarbeta med andra utanför ert företag.

3.Börja titta på vad ni kan göra internt.

4. Gå igenom vår enkla checklista, för att få en bild av vad ert företag kan arbeta mer med.

Vill ni få stöd och hjälp och skriva på klimatavtal i Helsingborg?

Vi träffar er gärna för att gå igenom vad ni kan göra och vilka åtgärdsförslag som passar just er. Vet ni redan nu att ni vill skriva på Klimatavtalet? Skriv på här.