Vill du som företag eller förening göra en insats för klimatet i Helsingborg?

Målet är att göra åtaganden som passar er verksamhet, är genomförbara och som minskar koldioxidutsläppen. Ett undertecknande visar att ert företag vill vara en aktiv del i Helsingborgs stads klimatarbete.

Här hittar ni möjligheter att ta er till nästa steg.

Klicka på bilden för att ladda ner checklistan

Checklista

Det är inte alltid så lätt att veta var och hur man ska börja med sitt klimatarbete. Ibland kan det kännas jobbigt, stort och tidskrävande.

1. Utgå från er verksamhet och era förutsättningar, börja med små steg – ni kommer kunna förändra och förbättra.

2. Våga börja arbeta med hållbarhet fast ni inte är experter, ta hjälp och samarbeta med andra utanför ert företag.

3.Börja titta på vad ni kan göra internt.

4. Gå igenom vår enkla checklista, för att få en bild av vad ert företag kan arbeta mer med.