Aktivt klimatarbete är lönsamt

Flera studier visar att aktivt klimatarbete är lönsamt för företag. Bland annat stärker det varumärket, ökar kundlojaliteten och gör det lättare att attrahera kompetent arbetskraft. Hållbarhet är en källa till möjligheter och ger konkurrensfördelar!

Klimatavtalet är till för alla företag och föreningar i Helsingborg som tillsammans med staden vill verka för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Målet är att göra åtaganden som passar er verksamhet, är genomförbara och som minskar koldioxidutsläppen för kommande generationers livskvalitet. Ett undertecknande visar att ert företag vill vara en aktiv del i Helsingborgs stads klimatarbete.

Klimatförändringen är den enskilt viktigaste utmaningen mänskligheten står inför och vi måste radikalt minska våra utsläpp. Forskningen ger den dystra prognosen att vi just nu riskerar att passera utsläppsmål som leder till oåterkalleliga effekter. Det krävs att vi arbetar tillsammans och att vi är många för att vi ska ha en chans!

Det här får ni som skriver på Klimatavtalet

✔ Stöd i att ta fram klimatåtgärder som passar just er verksamhet

✔ Nätverk med andra företag och föreningar

✔ Inspiration genom exempel på hur andra företag och föreningar arbetar

✔ Samarbetsmöjligheter mellan företag/förening och staden

✔ Kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte. Bland annat träffar där vi fördjupar oss i aktuella ämnen

✔ Möjlighet att lyftas i forum med Helsingborgs stad som avsändare

✔ Möjlighet att få stöd i att engagera personalen i individuella klimatåtaganden.

”Det är dags att göra sig av med myten att klimatarbetet är dyrt och olönsamt för företagen. År efter år bekräftas att företagen tycker att klimatomställningen är lönsam.”

Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.