Det är många företag i Helsingborg som gör ett fantastiskt klimatarbete och givetvis ska vi inspireras och lära av varandra. Ta del av några klimatavtalsföretags gröna satsningar och hur de ständigt arbetar för att förbättras och komma framåt. Vi är alla en del av förändringen, låt dig inspireras!